Klub


Prije.....i poslije

 

Mali klub sa šankom u mozaiku

Projekt kluba u velikoj dvorani